Knut Stoeren Castberg

Knut Stoeren CastbergMale View treeBorn: 1912-03-25Died: 1980-05-11
Father: UnspecifiedMother: Unspecified
Children: Øyvind Bakketun Castberg, Gunnar Bakketun Castberg
Siblings: none

Student 1932. Gjennomgikk derefter Stoep
Land­brukshoeyskole,
hvor han tok gartnereksamen i 1938. Reiste i April 1938 til Berlin
for aa utdanne seg videre som anleggsgartner. Ble ansatt ved Statens
Gartnerskole i Oslo i 1939 og bosatte seg med familien paa Roea, men
flyttet
i 1948 til Jensvold i Lier. Han oppholdt seg en periode i Danmark i
1940 og som stipendiat i USA i 1952, ved
University
of Michigan.

Han
ble
i 1954
tilsatt som rektor ved Statens
Hagebruksskole
i Kvaefjord, Troms, som ble bygget
opp fra
grunnen. Dar var han til 1959
da han fikk
stillingen
som rektor ved Statens Gartnerskole
i Lier.
Skolen skulle ogsaa her bygges opp fra grunnen efter en, beslutning
om flytting fra Oslo. Han fortsatte i stillingen som Rektor til han
gikk av med pensjon i 1978.

Han
var aktivt med i kommunepolitikken, som kommunestyremedlem og

deltok aktivt i arbeidet med restrukturering av

gartnerutdannelsen
i Norge.

Han
var ogsaa medredaktoer av Norsk Hagebruksleksikon.

Han
fikk i 1977 Kongens Fortjenestemedalje i gull.

Ble
gift i 1939 med Kristi Bakketun (foedt 1.1.1912). 4 barn: