Gunnar Bakketun Castberg

Gunnar Bakketun CastbergMale View treeBorn: 1949-10-13
Father: Knut Stoeren CastbergMother: Kristi Bakketun
Children: Peter Nicholas Castberg, Elise Marianne Castberg, René Christian Castberg
Siblings: Øyvind Bakketun Castberg

Gunnar Bakketun Castberg er foedt i Lier 13. oktober 1949. Eksamen
artium i Drammen i 1968. 4 maaneder fartstid ombord m.s. Byklefjell i
1968 til Canada og USA. 15 maaneder militaertjeneste som
kvartermester i Ramsund. Fra 1970­1973 student i “Naval
Architecture” i Sunderland, England med praktikum ved Drammen
Slip, Bremer Vulkan,. Tyskland og Netherlands Ship Model Basin,
Nederland. Fra 1973 studier Naval Architecture i Newcastle-upon-Tyne
med praktikum paa Rijn-Waal Scheepswerven og Smit-Lloyd Nederland Tok
sin BSc i 1975. Fra 1975 stilling i Det Norske Veritas,
hovedkontoret. I mai 1977 flyttet han til Rotterdam, Nederland der
han arbeidet som skipsinspektoer for DnV inntil Oktober samme aar. I
en kort periode ar­beidet han i Bombay, India inntil Januar 1978,
da
han fikk
stilling ved Det norske Veritas i Singapore som skips- og
offshoreinspektoer. I januar 1982 forflyttet til Kuala Lumpur,
Malaysia hvor han fikk i oppdrag aa opprette et nytt Veritaskontor. I
1985 utnevnt til regionalsjef for Malaysia, senere omraadesjef for
hele syd-oest asia for offshore sertifiseringstjenester. I 1987
regionalsjef for Veritasgruppen i Syd-oest Asia med kontor i
Singapore. Flyttet i 1988 til London der han fikk
ansvanyt
ior Vitm industriaktiviteter
i Europa.

Han
er
gift med Louisa Antonia Johanna Gros, foedt 19-9­1949 i
Oosterbeek, Nederland, sekretaer. Ekteskapet ble inngaatt 29-12-1975
i kirken i Heelsum, Nederland.