Oppdatering av L. Castberg

Tycho Family tree onwards
PDF of full update:
Update_full

Full document:


1IX.
1 Tycho Diedrich Stoeren Castberg er foedt i Meldalen 16.juni 1900 og
doede i Trondheim 22. november 1982. Student 1919.Studerte
1 aar ved hoeyskolen i Stuttgart og tok
diplomeksamensom
arkitekt ved hoeyskolen i Trondheim 1924. Arbeidet i Tromsoe til
hoesten 1926 og gjennomgikk et praktisk kursus for arkitekteri
Oslo 1926-1927. Arbeidet som
arkitekt
i Montreal, Canada fra1927-1932.
Fra 1933 hadde han eget arkitektfirma i Trondheim. Knyttet til
undervisning i arkitektavdelingen BK-NTH fra 1942‑1946.
Utfoerende arkitekt sammen med Prof. Berner ved NTH’sutvidelse
fra 1946-1951. Fra 1951 til avskjed i 1971 byggeleder for NTH’s
utvidelse. Han var ogsaa formann Trondheimsarkitektforening
1939-1946. Stifter og styremedlem i TroendelagTeater
1937-1972. Formann i Fortidsfoereningen (medlem siden 1945) avd.
Trondheim 1969-1971. Han var formann i tilsynskomiteenfor
Austraatt 1967-1972. Styremedlem i Barnevernsinstituttet "Dronning
Mauds minne". Formann i Finansstyret Studentersamfunnet i
Trondheim 1946-1951.Han
ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. Storridder i "De
sorte faar’s ridderskap" i Studentersamfunnet. Ridder i "De
spisse taarns orden" i Studentersamskipnaden i Trondheim.Gift
16. april 1927 i TrTrondheim’somkirke med Gudrun Sophie Stoeren,
foedt i Frederikstad 28. november 1905 og datter av kjoepmann Sigurd
Stoeren. (1868-1919) os Marie Nilsen, foedt 1885. De har 4 barn:X.1.
Laila Wenche Wilhelma Stoeren Castberg foedt i Montreal, Canada,
19-10-1929, foerskolelaerer fra 1952, gift 22-12-1951 med Carsten
Eckhof Ellertsen foedt 14-1-1927. Carsten er administrerende
didirektør N.P.C. De har 5 barn:
 1. Rolf
  Carsten Ellertsen foedt 12-11-1952, siv.ing. gift 15-3-1975 med
  Hilde Holm, foedt 4-5-1955, ergoterapeut, 2 barn:
Torgeir
Holm Ellertsen foedt 9.5.1979. Audun Holm Ellertsen foedt 30.1.1981.
 1. Jan
  Sigurd Castberg Ellertsen foedt 19.3.1955, gift 18.2.1977 med
  Elisabeth Rue foedt 7.2.1955. Jan er jurist og Elisabeth er cand
  polit 3 barn
Kristin.
Ellertsen
Rue foedt 18-12-1978. Oystein Ellertsen Rue foedt 25-7-1980. Silje
Ellertsen Rue foedt 11-2-1983.
 1. Knut
  Castberg Ellertsen foedt 25.5.1958. SiSiv.ing. Trondheim983. 2. Tor
  Castberg Ellertsen foedt 30-12-1959. Studerer i England.
25.
Per Carsten Castberg Ellertsen foedt 15.10.1962. Studerer i England.X.2.
Tycho (Bobo) Stoeren Castberg foedt 31-5-1934 gift 17.8.1957
med
Borgny Sylvia Blakstad foedt 17-5-1937. Tycho driver
entreprenoerfirma og forretningsvirksomhet i inn- og ut­land. De
har 4 barn:X1.1.
Cecilie Marianne Blakstad Castberg foedt 26.11.1963gift
7.6.1986 med Ola Brustad, foedt 25.7.1958. X1.2. Tycho Diedrich
Blakstad Castberg foedt
31.10.1965.Studerer
i USA.X1.3.
Grethe Katrine Blakstad daCastber
goedt
5.8.1969.
X1.4.
Benedichte Blakstad Castberg foedt 15.9.1971.X.3.
Tore Stoeren Castberg foedt
26.9.1942.
Siv.ing.NTH. Inst.
for
fysikalsk metallurgi 1967. Fra 1969 til 1973 Kongs­berg
VaVåpenfabrikkI 1973 begynte han som avd ing ved Metallverket paa
Raufoss AmAmmunisjonsfabrikkerEtter 2 aar produksjonssjef ved
Metalldivisjonen, fra 1978 divisjons­
sjef.
Fra 1980 teknisk direktoer , senere administrerende direktoer ved
Noboe fabrikker A.S., Trondheim. Gift 14.8.
1965,
Havsten kirke, Trondheim
med
Idun Margrethe Mehli, foedt i Trondheim 24.4.1943. Datter av Karl
Magnus Mehli, og Alma Lily Sollie. Adjunkt med spesialutdannelse
innen pedagogikk, engelsk of forming 1983. De
har
3 barn:
 1. Ingrid
  Mehli
  Castberg
  foedt
  i Trondheim 7.11.1967.

 1. Paal
  Mehli Castberg foedt paa Kongsberg 29.5.1970.

 1. Tor
  Magnus
  Castberg
  foedt pa Raufoss 7.3.1974.
X.4.
Ivar Stoeren Castberg foedt 2.1.1945, gift 25.6.1976 medAashild
Groenli foedt 24.3.1951. Ivar
er
oekonomisjef og
Aashild
er laerer ved
sykepleierskolen.
De
har
4 barn:
 1. Frida
  Castberg, foedt 3.7.1974 fra Aashild’s foerste ekteskap, adoptert av
  Ivar. 2. Endre
  Castberg foedt 5.11.1976. 3. Audun
  Castberg foedt 25.2.1981 4. Nina
  Castberg foedt 30.4.1984.
3
 1. 3
  Wilhelm Stoeren Castberg er foedt i New York 10.12.1902 og
doede
1.7.1970. Han ble cand.theol. i 1927. Sogneprest paa
Vegaa,
Helgeland i 1927. I 1938 ble han prost
i
Helgeland Prosti og i 1940 ble han utnevnt til res.kap. i
Norderhov.
Der var han til 1950. I 1950 ble han utnevnt til Kallskappelan paa
Noetteroey.
I 1955 ble han sogneprest paa samme sted og han ble
der
til sin doed i 1970. Mens han var nordpaa ba Biskop Bergrav
ham
om aa vaere en fiskevaersprest og det var han i flere
sesonger
paa Lofoten. Biskop Bergrav skrev paa en attest: Wilhelm S. Castberg
passer like godt paa Kongens Slott som i fiskernes’
stue.
Han giftet seg i Meldal i 1928 med Alison Laura Hartmann Stoeren
foedt 16.1.1905. De har 2 barn:
 1. 1.
  Tora Wilhelma Stoeren Castberg foedt i Vegaa 24.12.1930. Diplom fra
  Statens Haandverk- og Industriskole. Gift 29.12.1951 med gravoer
  Knut Aaser foedt 19.7.1928. De startet eget firma i 1967. De har 4
  barn

 1. Sverre
  Castberg Aaser foedt 25.6.1953. Industridesigner fra SHKS. Gift med
  Liv Oevre foedt november 1956. Ekteskapet opploest. 2. Morten
  Wilhelm Castberg Aaser foedt 21.1.1955. Ved 17 aars alderen lot han
  seg verve i Kongelige Norske Marine og fikk utdannelse i
  elektronikk. Tok Artium i 1976 og deretter forberedende ved Oslo
  Universitetet.
  Arbeidet
  2 aar som
  seilmaker,
  ett
  aar i Norge og
  ett
  åar i Sverige, der han bor naa. 1980-1982 studerte han ved Oestfold
  Distriktshoeyskole i Halden, EDB og Infor­masjonsbehandling. Naa
  ansatt ved Institutt for Energi­
  teknikk,
  OECD Halden Reactor Prosjekt.
  Giftet
  seg i 1981 med Lena Carlson, Tanumshede, Sverige i Svenske kirken i
  Paris. 3. Tore
  Castberg Aaser foedt 5.1.1959. Grafisk trykker, svennebrev i 1982.
  Gift 13.6.1981 med Lisbeth Lund foedt 3.6.1959. Ett barn:
1.
Cesilie Aaser foedt 18.9.1983.
 1. Alison
  Margrethe Castberg Aaser foedt 14.10.1965. Ut­dannet dekoratoer
  ved Sverre Wolfs Dekoratoer og Reklameskole.
X. 2.
Kaare Stoeren • astberg foedt 9.6.1935. Utdannetsivilingenioer
fra NTH 1961. Stipendium fra Oregon State University 1960. Forsvarets
Forskningsinstitutt 1962­1964. IBM Systemsjef 1964. IBM, London
1973-1975, naa tilbake til IBM, Oslo. Gift 20.5.1967 med Turid
Arnesen foedt 21.2.1941, sekretaer. De har 3 barn:
 1. Yngvil
  Therese foedt 29.12.1967.
  4 2. Wilhelm
  Marius foedt 14.8.1970.

 1. Oydis
  Ulrikke foedt 17.4.1973.
5IX.IX.
4. Aase Storen Castberg

Krag-Roenne foedt 16.7.1904 i NewYork.
Artium 1924.
Utdannelse
i barnepleie i Brooklyn 1925-1926.
Bosatt
i Oslo og Kristiansand. Flyktet i 1942 til Sverige
etterat
hennes mann var blitt arrestert for illegalt arbeid. Soergetderfra
for "svenskepakker" til mange av slekt og venner. Bosatte
seg i 1945 sammen med familien paa Villa Solgaard paa Hamar.Flyttet
i 1950 til Horten der familien bodde til hennes mann gikkav
med pensjon. Har siden 1959 vaert bosatt i Droebak. Har vaert formann
i Husmorlaget i Hamar og Horten og som formann og i annetstyrearbeid
i en lang rekke kristelige foreninger. Sterkt opptatt av
menighetslivet og formann i Droebak menighetsraad i en periode.
Giftet seg 14.9.1929 i Trondheim med Viggo Krag-Roenne foedt
1.8.1896, doed 6.8.1975, loeytnant og insp.offiser ved
Ingenioervaapnets Befalskole. Forsvarets distriktsingenioer iKristiansand
fra 1938.
Sambandsjef
og sjef for ingenioertroppene i
Mil.org.
for Soerlandet og Rogaland. Formelt
tilsatt
i NSB,Kristiansand.
Arrestert av Gestapo 4. mai 1942. Kom etter endramatisk
flukt sammen med familien til Sverige og videre alene
til
England. Major og sambandsjef i HOK fra 1942, senere sjeffor
HTI (Haerens tekn.ing.stab). Var ett aar etter krigen NK vedFBK (Forsvarets bygn.korps), fra 1946 Forsvarets
Distriktsingenioer
for Hedmark og Oppland paa Hamar. Oberstltn. 1950. Fra 1950 til 1959
Distriktsingenioer i Horten. Redaktoer av Mil itaerteknisk Tidsskrift
1932-1938. Bar Deltakermedaljen med stjerne og fikk 1959 Kongens
fortjenestemedaljen i gull. De har 3 barn:1.
Karin Krag-Roenne foedt 25.6.1931. Artium 1950. Spebarnpleierske,
senere sosionom. Barnepleierske i private hjem 1951-1952, bl.a. i 8
mnd. for Trygve Castberg i Rouen, Frankrike. iptsefttt i Horten
Sparebank,1253-1955. Deltids­arbeider i Electrolux Industrier
1965-1972. Sosialhoeyskolen i Trondheim 1975. Sosialkurator i Malvik
kommune 1975, Bergen Kommune 1976, Fjell Kommune 1977. Fra 1986
sosialleder samme sted. Kommunestyrerepr. i Fjell 1979-1983. Giftet
seg 3.10.1952 i Bergen med Bernt Straume foedt 17.3.1930, salgs­sjef
i Electrolux. De har 3 barn:
 1. Rolf
  Krag-Roenne Straume foedt 28.12.1955. Handelshoey­skole. Ansatt
  i Statoil. Gift 21.6.1986 med Anne Lise Nylund foedt 13.2.1958,
  flyvertinne, DH reiselivslinje. 2. Nina
  Krag-Roenne Straume foedt 15.4.1957. Statsaut. revisor. Gift
  28.5.1976
  med
  Per Stene
  foedt
  29.6.1953.
  Ingenioerskole.
  Laerer. 2 barn:

 1. Espen
  Straume Stene foedt 16.2.1976. 2. Oyvin
  Straume Stene foedt
  20.7.1978. 3. Aase
  Krag-Roenne Straume foedt 15.4.1957. Gift 30.12. 1975 med Jan Ove
  Riseth foedt 23.10.1954. Forretnings­drivende. Separert 1988. 4
  barn:
1.
Morten Straume Riseth foedt 1.12.1975.6
 1. Karin
  Straume Riseth foedt 10.7.1978.

 1. Henrik
  Straume Riseth foedt 26.11.1982. 2. Christine
  Straume Riseth foedt 20.3.1984.
2.
Harald Castberg Krag-Roenne foedt
17.6.1935
i Oslo.
Eksamen
artium i Horten 1954. Halvannet aar som heltidsarbeider med Moralsk
Opprustning, for det meste i Sveits og Frankrike. Cand.mag. ved
Universitetet i Oslo 1962. Adjunkt ved Tana Ungdomsskole 1963-1967.
Cand.real. ved Univ. i Oslo 1969. Lektor ved Aas ungdomsskole
1969-1976, foerstelaerer 1973­1974, konsulent i halv stilling ved
Aas skolestyrekontor 1974­1976, skolesjef i Tana 1976-1982.
Pedagogisk konsulent ved Aas skolestyrekontor fra 1983. Aktiv i
fagorganisasjonsarbeid paa lokalt og fylkesplan bl.a. som formann i
Tana laererlag og Aas laererlag. Aktiv ogsaa i politisk arbeid paa
lokalt og fylkesplan bl.a. som fylkesformann i Finnmark Kristelig
Folke­parti. Medlem av Tana kommunestyre og formannskap
1979-1982. Er formann i landslaget for Kristen Skole fra 1986 og er
engasjert i menighetslivet i Aas menighet. Gift 30.5.1973 med Ingrid
Weyde foedt 12.1.1944, adjunkt ved Roenningen Folke­hoeyskole,
Kristelig Gymnasium og Aas ungdomsskole og i Voksenopplaeringen ved
Aas videreg. skole. De har 3 barn:
 1. Ida
  Krag-Roenne foedt 22.4.1974. 2. Liv
  Aase Krag-Roenne foedt 1.4.1976. 3. Viggo
  Krag-Roenne foedt 28.1.1980.
3.
Knut Erling Krag-Roenne foedt 6.2.1947. Adoptert. 9-aarig grunnskole
1962. Haugetun Folkehoeyskole 1963. Folle Yrkeshoeyskole, jern og
metall linje 1964. Dreier ved Marinens Hovedverft 1964-1965.
Grader/boessemaker ved Kongsberg Vaapenfabrikk 1965
1974
og 1975. Ved Johnson Metall, Aamot 1974-1975. Finmekaniker fagbrev
1973. Gift 14.4.1973 med May-Britt Midtskogen foedt 20.5.1950. De har
2 barn:
 1. Linda
  Beathe Krag-Roenne foedt 15.1.1968. Ett barn: 1. Cecilie Krag-Roenne
  foedt 5.9.1986. 2. Kjetil
  Krag Roenne foedt 22.10.1976.
7IX.5.
Arnljot Stoeren Castberg er foedt i New York, USA,4.10.1906.
To aar gammel flyttet han til Norge. I 1911 flyttet han med familien
fra Nordstrand til Strinda, hvor han hadde sin oppvekst. I 1925 tok
han eksamen Artium ved Trondhjem Katedralskole. Efter praksistid og
studium tok han Diplomeksamen i arkitektur i 1930 ved NTH. I aarene
1931-1937 arbeidet han som assistent paa private arkitektkontorer i
Stockholm og Oslo. Siden, i aarene fra 1937-1946 var han ansatt som
avdelings­arkitekt paa Riksarkitekten’s kontor i Oslo. Efter en
periode paa to aar i hans kones hjemland, Soer-Afrika ble han
engasjert for ett aar som gjenreisningsarkitekt i Hammerfest. Efter
at hans kone Eileen doede i 1949, tok han fatt med egen praksis paa
Hamar.I
de 34 aarene han opprettholdt sin praksis paa Hamar hadde han et
stort antall oppdrag, baade for private of offentlige kunder. Av de
prosjektene han hadde ansvaret for, kan nevnesfengselsbygning
i Vadsoe, rederibygning i Hammerfest, Telehus i Lillehammer, Skyte og
Vinterskole for Infanteriet paaTerningmoen,
Befalskaserner
paa ,Joerstadmoen og
diverse
bygninger for hagebruk – og blomsterdekoratoerskolen paa Ringsaker.Ved
siden
av
arkitekt-yrket
var
han
meget
aktiv i foreningslivet
og
andre sosiale og samfunnsgavnlige formaal. Av disse kan nevnes
KNA,
Hedmark avdeling hvor han var formann i
to
aar, 10 aar som formann i
Hamar
Roede
Kors
og
12
aar som
formann
Hedmarksmuseets
venner.
I
1950 var han med og startet Hedmark og
Oppland
arkitektsforening,
var
senere dets formann og var i flere aar medlem av landsstyret i Norske
Arkitektens
Landsforbund.
I
1950
var han aktivt med i
stiftelsen
av Hamar
Rotary
klubb, der
han
senere var President I Redd Barna’s avdeling i Hamar var han
i
15 aar aktiv i ledelsen baade som formann, men ogsaa sekretaer og
kaserer. I 1978 var
han
aksjons-sekretaer i
Hedmark
fylke i
forbindelse
med organisasjonens store innsamlingsaksjon samarbeide med NRK.Han
var ogsaa
den
drivende kraft i Hamar Kunstforening, der han i 8 aar inntil 1977 var
formann. Etter oppdrag fra Norske Arkitektens Landsforbund ledet han
i 1971 vandreutstillingen "10 aar Norsk Arkitektur" i
Hedmark og Oppland fylker. Han ble tildelt Hamar Kommunes Kulturpris
i 1983 for sin langvarige innsats og engasjement.Etter
hans kone Eileens doed i 1949, ble hans yngste soenn Michael Robert
adoptert av hans kones soester, mens hans soenn Christopher fulgte
med paa den lange reisen til Norge som gikk via Victoria Falls,
Kampala i Sudan, Alexandria og Cairo i Egypt, Augusta paa Sicilia og
London. Efter hjemkomsten tok han og hans soenn bolig hos sin mor. I
1961 efter Wilhelma Castberg’s doed, overtok han eiendommen Solgaard,
som i 1976 ble overtatt av hans soenn Christopher.Arnljot
Castberg giftet seg 16. August 1940 med Eileen Walsh
foedt
12.6.1918, doed 2.8.1949. 2 barn:X.
1. Christopher Walsh Castberg foedt 17.2.1941 i Oslo. Efter 4 aar i
Oslo flyttet han med sine foreldre til Soer-Afrika, der han bodde
inntil sin mor’s doed i 1949.Hadde
derefter sin oppvekst og skolegang paa Hamar da han8begynnte
paa Befalskole for Kystartilleriet paa
Oskarsborg
med
paafoelgende tjeneste i Troendelag og Nord-Norge. I aarene 1962-1965
tok
han
kokkeutdannelse
og hotellfag ved Grand Hotel i Hamar, M/S Oslofjord, Carlton Hotel og
"Dronningen" i Oslo og Golaa Hoeyfjellshotell
Gudbrandsdalen. I aarene 1965-1973 var han
ansatt
i
Bennet’s
Reisebyraa’s
hovedkontor
i Oslo. I 1973 ble han ansatt som
avdelingssjef
i NUH’s Reiseavdeling i Oslo, der han arbeidet inntil han ble
reisebyraaleder ved Oliver’s Reisebyra paa Olrud
City
ved
Hamar
og har siden vaert
disponent
der.
Han
giftet seg i Hoff Kirke
paa
Oestre
Toten, 28.2.1976 med Tordis Holter, datter av
Gunnar
Mikal
og Lily Holter (foedt 23.8.1944). Etter eksamen artium og
studieopphold ved Princeton i 1964-1965 var hun musikklaerer paa
Gjoevik. Etter sekretaerutdannelse i 1967 arbeidet hun som sekretaer
i Oslo og Hamar og har siden 1980 overtatt driften av sin mors
sykepleie­artikkel forretning paa Hamar. De har 2 barn:
 1. Chirsten
  Sophie Castberg foedt 19.1.1977. 2. Arnljot
  Christopher Castberg foedt 21.8.1978.
X.
2. Michael Robert Berryman foedt 17.11.1948. Han ble adoptert i 1949
ved sin mors doed av hennes soester og hennes mann, Sheila og John
Berryman og har tatt dette slektsnavn. Han bor i Soer-Afrika.9
 1. 6.
  Yngvar Stoeren Castberg foedt 2.1.1908 i New York doed 17.11.1976.
  Student 1926. Cand.theol. 1931. Var vikar-assistent ved
  sjoemannskirken i London 1932. Var fra 1934 teologisk medarbeider i
  sjoemannsmisjonen, foerst 10 maaneder i Rouen, derefter 2 maaneder i
  Bordeaux. Reiste hoesten 1935 for sjoemannsmisjonen i Troendelag.
  Var derefter assistent i 1/2 aar i Rotterdam. Ordinert i
  Trondheims
  domkirke
  juni 1936. Ble 1936 hjelpeprest i sjoemannsmisjonen og har senere
  arbeidet i Le Havre.
I
1939 ble han fast sjoemannsprest ved samtlige franske havner og
virket som prest for den norske menighet i Paris. Hans innsats og
oppofrelse for sin ‘menighet og sine venner under krigsaarene har
blitt beskrevet av de som kjente hans virke best som
"legendariske".
Etter at han kom tilbake til Norge i 1953 hadde
han
vikariater i Aamli, Austra og Vestre Moland. I 1957 ble han utnevnt
til sogneprest i Hoevag. Som han var og virket som sjoemannsprest,
ble han ogsaa satt umaatelig stor pris pa av sin menighet i Hoevag. I
tillegg til sitt arbeid som en aktiv og oppofrende prest for sin
menighet , tok han paa seg mange verv, og var bl.a. formann I
Lillesand
sosialstyre,
formann i Hoevag
hvilehjem,
medlem av styret for Familieraadgivningskontoret i
Kristiansand.
Han var
ogsaa
formann
i
Hoevagavdelingen
for Broderkretsen paa Havet, og var aktiv som
redaktoer
for
Menighetsbladet
i
Hoevag.
I alle sine aar var
han
ogsaa
meget
aktiv
i ungdomsarbeidet. Yngvar
Castberg
giftet
seg St.Hansdagen, 24. juni 1950 med Else Marie Ariansen foedt
7.3.1922. Else Marie
var
efter handelsutdannelse disponent i et
manufakturfirma
i Mandal i 3,5 aar og
reiste
ut
i sjoemannsmisjonen i januar 1950. Da traff hun Yngvar og var
forlovet allerede etter 12 dager. De
har
2 barn:
 1. i.
  Trygve Arian Castberg foedt 11.10.1951. Han utdannet seg til
  bilmekaniker og som mester startet sitt eget
  bilverksted.
  Reiste i 1987 til Kenya for NORAD for aa undervise ved lokale
  yrkesskoler i mekanikk. Han ble gift med Karin Jacobsen foedt
  27.8.1951 og fikk 2 barn:

 1. Elin
  Merethe foedt 15.2.1977. 2. Wenche
  foedt 26.1.1980.
x.
2.
Rune Castberg foedt 15.1.1957. Artium 1976. Efter 18 maaneder
befalskole ved Forsvarets Spraaksskole fort­satte han ved
Universitetet i Oslo der han studerte
russisk,
sosialantropologi og statsvitenskap. Oppholdt
seg
9 maaneder ved Leningrad Universitet. Arbeidet som konsulent, senere
eksportsjef
i
Tromsoe
i firmaet Pomor­Nordic Trade A/S. Fra 1986 vitenskapelig
assistent ved Fridtjof Nansens Insitutt.IX.7.
Knut Stoeren Castberg er foedt i Strinda 25. mars 1912,
doede
11.5.1980. Student 1932. Gjennomgikk derefter Stoep
Land­
brukshoeyskole,
hvor han tok gartnereksamen i 1938. Reiste i April 1938 til Berlin
for aa utdanne seg videre som anleggsgartner. Ble ansatt ved Statens
Gartnerskole i Oslo i 1939 og bosatte seg med familien paa Roea,
men
flyttet
i 1948 til Jensvold i Lier. Han oppholdt seg en periode i Danmark i
1940 og som stipendiat i USA i 1952,
ved
University
of Michigan.Han
ble
i
1954
tilsatt som rektor ved
Statens
Hagebruksskole
i Kvaefjord, Troms, som ble
bygget
opp
fra
grunnen. Dar var han til
1959
da han
fikk
stillingen
som rektor ved Statens
Gartnerskole
i
Lier.
Skolen skulle ogsaa her bygges opp fra grunnen efter en, beslutning
om flytting fra Oslo. Han fortsatte i stillingen som Rektor til han
gikk av med pensjon i 1978.Han
var aktivt med i kommunepolitikken, som kommunestyremedlem ogdeltok aktivt i arbeidet med restrukturering avgartnerutdannelsen
i Norge.Han
var ogsaa medredaktoer av Norsk Hagebruksleksikon.Han
fikk i 1977 Kongens Fortjenestemedalje i gull.Ble
gift i 1939 med Kristi Bakketun (foedt 1.1.1912). 4 barn:X.
1. Ketil Bakketun Castberg, foedt i Oslo 13. november 1940.
Folkehoeyskole
i
Lier i 1954,
realskole
i Kvaefjord i 1957, Hagebruksskole Raa s.s. 1958, Baccalaureat i
Rouen, Frank rike 1961, Gartnerskole Jensvoll 1962, Militaertjeneste
i Norge og ved NATO i Frankrike 1963, Norges Landbruks­hoeyskole,
Landskapsarkitekt 1967.Vitenskapelig
assistent NLH 1967-1970, Engasjement i Regionplanraadet for Jaeren
1970-1972. Regionplanlegger i Arendal/Grimstad – regionen 1972-1980,
Plansjef i Grimstad fra 1980.Gift
i Oslo 1966 med Aud Castberg, foedt Lassen 19.3.1943. Utdannet
Landskapsarkitekt 1967, har drevet privat praksis og er ansatt hos
fylkesmannen i Aust-Agder, Miljoevernav
­delingen.
Fra 1985 kontorsjef ved Direktoratet for Natur­forvaltning,
Trondheim.2
barn:
 1. Tonje
  Castberg, foedt 19.3.1967 i Droebak. Grunnskole paa Hisoey 19
  83,
  i gym Arendal 1984. Lycee Alain Chartier Bayeux, Frankrike
  1984-1987. Student, Bergen.

 1. Marin
  Castberg, foedt 12.1.1969 i Droebak. Grunnskole paa Hisoey 1984.
  Handelskole Arendal 1985, praksis og videre handelsutdanning 1986.

 1. Oyvind
  Bakketun Castberg , foedt 8. september 1943 i Oslo. 11
  Eksamen
  artium, reallinjen i Drammen 1964. Utdannet skips­ingenioer ved
  "Den Skiptekniske Skole", Oslo 1967. Ansatt ved Aker Mek.
  Verksted fra 1967-1968. Ansatt i Ing. F. Selmer A/S fra 1967-1977.
  Flyttet
  til
  Singapore
  i
  1977
  og ansatt som adm. direktoer for F. Selmer (Singapore)Pte.Ltd
Sluttet
i Selmer i 1980 og
startet
eget
skipsrederi,
Scandia
Shipping (S) Pte.Ltd. i Singapore. Startet eget firma
Singallor
A/S – Selmer Sea Equipment i Oslo 1985 etter
oppkjoep
av denne avdeling fra F. Selmer A/S. Flyttet til
England
i 1985 og bor utenfor London
hvorfra
han admini­
strerer
sine kontorer i Singapore, Bombay og Oslo. Gift i 1967 med Maykin
Syvertsen – foedt 21. januar 1946, datter
av
Arkitekt
Bjarne
Thinn Syvertsen og Sylvia Woollett,
Drammen.
2
barn:x.
1.
Siw Castberg, foedt 19.
januar
1968.
Efter
sekretaer­
utdannelse,
arbeidet for Jotun i London,
senere
ved Londonkontoret for Kurerselskapet TNT.X.
2. Tom Oyvind Castberg, foedt 9. april 1971. Student
ved
Technical College i Canterbury.
 1. Helge
  Bakketun Castberg, foedt i Oslo 13. august 1945. Eksamen artium ved
  Drammen Latinskole i 1964. Studerte ved Statens Meieriskole i
  Trondheim, 1965-1967. Norges Landbrukshoeyskole, Meieriavdelingen
  med kandidatseksamen som meieriingenioer i 1970.
Hadde
stilling som vitenskapelig assistent ved Meieri­instituttet fra
1970 til 1975 og tok i denne periodenDoctor
Scientarium i meierifag. Fra 1975 til 1976 oppholdt han seg i St
Paul, Minnesota, som "visiting professor" ved Food Science
Department, University of Minnesota. Fra 1976 til 1978 arbeidet han
som forsker ved Norges Landbrukshoey­skole, Meieri instituttet.
Deretter ble han ansatt i Norske Mei
erier
som forsoekssjef, foerst ved Forsoekslaboratoriet i Brumundal
(1978-1984) og deretter ved hovedkontoret i Oslo. I 1985, efter syv
aar ved Norske Meierier tok han fatt paa sin nye stilling som leder
for ,forskning og ut­viklingsavdelingen (food science) i A/S
Elopak.Ved
siden av sine stillinger i Norske Meierier og Elopaker
han siden opprettelsen av linjen i 1982, ogsaa professor i
Meieriteknologi ved Lunds Universitetet i Sverige.Han
er gift med Berit Bryne Castberg, foedt 3. oktober 1945
12faglaerer
i husstell. Ekteskapet ble inngaatt i Time Kirke 6. juli 1968.2
barn:
 1. Kristin
  Bryne Castberg, foedt 29.10.1970. Gift 14.10.1989 i Oslo med
  Oliviero Daidola. 2. Solveig
  Bryne Castberg, foedt 9.8.1976.
x.
4.
Gunnar Bakketun Castberg er foedt i Lier 13. oktober 1949. Eksamen
artium i Drammen i 1968. 4 maaneder fartstid ombord m.s. Byklefjell i
1968 til Canada og USA. 15 maaneder militaertjeneste som
kvartermester i Ramsund. Fra 1970­1973 student i "Naval
Architecture" i Sunderland, England med praktikum ved Drammen
Slip, Bremer Vulkan,. Tyskland og Netherlands Ship Model Basin,
Nederland. Fra 1973 studier Naval Architecture i Newcastle-upon-Tyne
med praktikum paa Rijn-Waal Scheepswerven og Smit-Lloyd Nederland Tok
sin BSc i 1975. Fra 1975 stilling i Det Norske Veritas,
hovedkontoret. I mai 1977 flyttet han til Rotterdam, Nederland der
han arbeidet som skipsinspektoer for DnV inntil Oktober samme aar. I
en kort periode ar­beidet han i Bombay, India inntil Januar 1978,
da
han
fikk
stilling ved Det norske Veritas i Singapore som skips- og
offshoreinspektoer. I januar 1982 forflyttet til Kuala Lumpur,
Malaysia hvor han fikk i oppdrag aa opprette et nytt Veritaskontor. I
1985 utnevnt til regionalsjef for Malaysia, senere omraadesjef for
hele syd-oest asia for offshore sertifiseringstjenester. I 1987
regionalsjef for Veritasgruppen i Syd-oest Asia med kontor i
Singapore. Flyttet i 1988 til London der han
fikk
ansvanyt
ior Vitm
industriaktiviteter
i Europa.Han
er
gift med Louisa Antonia Johanna Gros, foedt 19-9­1949 i
Oosterbeek, Nederland, sekretaer. Ekteskapet ble inngaatt 29-12-1975
i kirken i Heelsum, Nederland.De
har 3 barn:
 1. Rene
  Christian Castberg, foedt 13-4-1978 i Singapore. 2. Elise
  Marianne Castberg, foedt 17-3-1980 i Singapore. 3. Peter
  Nicholas Castberg, foedt 25-7-1982 i Kuala Lumpur, Malaysia.
13
 1. 8
  Odd
  Stoeren Castberg foedt i Strinda 24.5.1913. Tvilling med Gerd
  Stoeren Castberg. Avla medisinsk embetseksamen etter avbrudd paa
  grunn av krigen, i 1946.Bosatt i Trondheim. Startet privatpraksis
  men hadde ogsaa gjennom flere aar bedriftslegestil­
  ling
  og var skolelege. Underviste
  ved
  Sjoemannsskolen i Trondheim. Gift 14.7.1944 med Aud Kjaer foedt
  2.11.1914 i Kristiansand. Hun
  studerte
  ved Oslo Universitet, engelsk og norsk. Doede 30.4.1968. Gift for 2.
  gang med Solveig
  Stabell,
  foedt 16.10.1921, Trondheim. Aud og
  Odd
  har 3 barn:

 1. 1.
  Elise Kjaer Castberg foedt
  22.3.1949
  i Trondheim.
  Utdannet
  som legesekretaer ved Kobenhavns Legesekretaerakademi i 1972 og
  arbeidet siden hos en almenpraktiker. Gift med Sverre Tresselt foedt
  17.10.1947 i Bergen.
  Utdannet
  ved NTH, metallurgi i 1973. Ett
  aar
  utdanning
  etter dette innen petroleumsteknologi.
  Deretter
  jobb ved Norsk Hydro, Oljedivisjonen, Oslo. Bosatt i Oslo, de har 3
  barn:
1
Erik Castberg Tresselt foedt 21.11.1973 i Trondheim.
 1. Hedvig
  Castberg Tresselt foedt 27.1.1977 i Oslo. 2. Hanne
  Castberg Tresselt foedt 10.8.1978 i Oslo.
X
2. Stig Johan Kjaer Castberg foedt 22.9.1951 i New York. Utdannet som
fysioterapeut i Coburg, Vest-Tyskland i 1983. Gift med Ursula-Maria
(Tina) Daragan foedt 6.9.1956 i Baden-Baden, Vest-Tyskland. Hun er
ogsaa utdannet fysioterapeut i Coburg. De er bosatt iBremerhaven
hvor de driver institutt i samarbeid med en lege. De har to barn:
 1. David
  Castberg Daragan foedt 4.3.1984 i Oslo. 2. Audun
  Castberg Daragan foedt 5.3.1987 i Bremerhaven.
3.
Kjell Kjaer Castberg foedt 29.5.1955 i Trondheim. Han har drevet som
fisker i Nord-Troendelag. Siden arbeidet han
som
bussjaafaer i Oestersund, Sverige. Har gitt ut plater og skriver
musikk og tekster. Gift med Ann-Christin (Cim)
Bergquist
foedt 15.3.1958 i Oestersund. Bosatt i °ester-sund. De har 2 barn:
 1. Katja
  Castberg foedt 24.1.1986 i Oestersund. 2. Miro
  Castberg foedt 7.8.1987 i Oestersund.
IX. 9
Gerd Stoeren Castberg er foedt 24.5.1913 i Strinda. 14Student
1932. Elev ved Oslo Kunst- og Haandverksskole 1933-1934. Ansatt som
tegner i moebelforretning i Oslo 1934, i Stockholm 1936 og igjen i
Oslo fra 1937. Gift i Oslo 2. oktober 1937 med kjoepmann Ragnar
Christoffer Stoeren, foedt i Hamar 26.2.1912, doede
30.1.1975.
Han
er
bror av Gudrun Stoeren (se IX.1).6
barn:1.
Tove Stoeren er foedt 20.3.1938 gift 8.7.1961 med
Jon
Venas
foedt 16.8.1934. Ekteskapet opploest i 1983. De har 5 barn:
 1. Ivar
  Venas foedt 30.3.1962. 2. Geir
  Venas foedt 21.3.1963. 3. Rune
  Venas foedt 25.2.1965. 4. Heidi
  Venas foedt 31.12.1966.

 1. Siw
  Venas
  foedt
  31.12.1966.
2. Sigurd
Stoeren er foedt 4.4.1939, gift 3.7.1965 med ElseSolveig
Berg foedt 19.2.1946. De har 4 barn:1.
Ole Petter Stoeren foedt 22.7.1966, doed 22.7.1966. 2 Sigurd
Christoffer Stoeren foedt 13.1.1969.3.
Kristin Stoeren foedt 28.4.1971.4.
Audun Stoeren foedt 20.12.1979.3. Ragnar
Castberg Stoeren er foedt 27.1.1943 gift 2.4.1966 medAstrid
Olausen foedt 29.5.1945. Ekteskapet opploest i 1978. De har 3 barn:1.
Helene Stoeren foedt 11.6.1967.2.
Anette Stoeren foedt 5.10.1968.3.
Johan Nicola? Stoeren foedt 8.3.1971.4. Vibeke
Castberg Stoeren er foedt 6.12.1945 gift 31.12.1967med
Steinar Berg foedt 30.9.1942. De • har 3 barn: 1 Marianne Berg
foedt 9.6.1968.
 1. Anders
  Berg foedt 4.9.1969. 2. Silje
  Berg foedt 23.12.1972.
5. Ellen
Castberg Stoeren er foedt 14.1.1950 gift 7.9.1974 medMathias
De Rosi foedt 3.2.1949. De har 2 barn:
 1. Martina
  Franziska De Rosi foedt 19.2.1975. 2. Andreas
  De Rosi foedt 24.3.1980.
6. Anne
Castberg Stoeren er foedt 7.5.1956 gift 7.7.1984 medPetter
E. Sagen foedt 1.3.1957.15IX.10 Sonja
Storen Castberg er født i Strinda, 26.9.1914.Spraaklig
– historisk embetseksamen, adjunkteksamen i 1946, ved universitetet i
Oslo. Pedagogisk eksamen 1948-1949 ved Det Pedagogiske Seminar i
Oslo. Timelaerer ved Friundervisningen i Oslo fra 1953-1962. De 2
siste aar seksjonsleder for norskseksjonen. Timelaerer ved Statens
Yrkeslaererskole Pedagogisk seminar for Yrkeslaerere i 13,5 aar til
1970. Intensivkurs i norsk for utlendinger ved Universitetet i Oslo
1960-1961 og 1963. Overlaerer ved Toensberg Navigasjonsskole
1970-1977. Adjunktstilling for fremmedspraaklige kvinner ved Hersleb
videregaaende skole, Oslo fra 1977 til hun gikk av med pensjon i
1981. Gift paa
Hamar
i 1947 med
Oystein
Lie. Han er foedt 21.1.1897 i Kristiansand, soenn av laerer Halvor
Lie.
Skuespiller med debut i 1922 paa Intimteateret i Oslo Wederkindts
"Fruhlingserwachen", i Agnes Mowinckel’s regi. Paa sine
eldre dager arbeidet han som kontorfullmektig Universitetets
administrasjon til han gikk av med pensjon i 1971.To
barn:
 1. Wilma
  Castberg er foedt i Oslo 16.1.1949. Hun er utdannet keramiker fra
  Arhus kunstakademi og dramaturg fra Arhus Universitet og underviser
  i drama. Gift med journalist cand.scient.pol. Peder Munch Hansen i
  Oslo. Han er foedt 21.1.1948 i Koebenhavn. Under sine
  universitetsstudier i Arhus avla han ogsaa eksamen ved
  Journalisthoeyskolen samme sted. Han arbeider i dagsavisen "Aktuelt"
  i København med arbeidsmarkedet som spesiale. 2. Ragnhild
  Castberg Greni er foedt i Oslo 15.9.1952. Hun har arbeidet som
  assistentlaerer ved Ullevaalsveiens skole, en spesialskole for
  elever med lese- og skrivevansker. Jus-studier ved Universitetet i
  Oslo. Gift med Thor Sigbjoern Greni. Han er foedt i Lillestroem
  4.6.1948. Etter eksamen artium, merkantilt utdannet ved IFM. Siden
  1968 har han arbeidet ved Levi Strauss, Oslo.
De
har to
barn:
 1. Siv
  Taran Castberg Greni. Foedt i Oslo 18.5.1971. 2. Oeystein
  Castberg Lie, foedt i Oslo 15.6.1974.